Wij zijn ons als school bewust van de belangrijke opdracht die wij hebben. Kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid, waardoor ze later als onafhankelijke, gelukkige mensen een plaats kunnen vinden in de maatschappij.