De Venen staat voor . . .

De Venen staat voor . . .

zijn wie je bent

Iedereen is uniek. Je mag zijn wie je bent. Dit komt tot uiting in hoe je leert en wat je doet. De  vraag "Wie ben je, wat wil je, wat kan je en waarbij heb jij ondersteuning nodig?", staat daarom in onze klassen elke dag centraal.
 
"Samen werken, samen leren geven we onder andere vorm
door de kinderen verantwoordelijkheid te geven voor de omgeving
en de relatie met anderen" - Mariella van der Graaf


 


Missie en visie

Laat kinderen stralen
Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden.
Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, maar naar datgene wat ze wel kunnen.

Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert.
Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek.
Durf kinderen te laten stralen.

Als je mag doen waar je goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren.
Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder.

Hoe jonger je bent als je aan je talenten mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen.
Om het beste in jezelf naar boven te halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.
 

De drie pijlers van onze visie:

Vertrouwen in eigen kunnen. Dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik! Door te ontdekken en te waarderen laten we kinderen groeien. Door te weten wie je bent en wat je kunt, sta je sterker in je schoenen en groei je door naar de toekomst.

Vaardigheden voor nu en later. Wij streven naar een combinatie van relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. Dat vraagt om samenhang tussen het leeraanbod en leren door te doen: integraal onderwijs.

Samen doen, samen zijn. Kinderen leren van en met elkaar. Wij zijn wederzijds afhankelijk. Wederzijdse afhankelijkheid betekent voor ons dat je weliswaar onafhankelijk bent, maar dat je ook beseft dat je samen meer kan bereiken dan alleen.

'Samen leren we het leven'