Plusgroep

Plusgroep

De plusgroep op De Venen


De plusgroep biedt onderwijs aan leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en/of denkstrategieën. Het aanbod voor deze kinderen wordt op twee manieren aangevuld in de plusklas.

Ten eerste is er een inhoudelijke aanvulling. De kinderen krijgen naast het reguliere onderwijsaanbod ook les in wiskunde, taal, wereldoriëntatie en filosofie.

Ten tweede staat het léren leren centraal. Voor Plusleerlingen is de basisstof in de klas vaak niet nieuw, waardoor deze kinderen maken wat ze al weten, en nooit tegen grenzen aanlopen. In de plusklas worden deze kinderen bij het maken van de moeilijkere leerstof vooral ook begeleid in het ontwikkelen van studievaardigheden en strategieën, om ook als het lastig wordt te kunnen blijven leren.