Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Op De Venen leer je "samen leven"


De Venen speelt een belangrijke rol in het verbinden van onze leerlingen met de samenleving. Onze school is een soort mini maatschappij waar onze leerlingen oefenen voor het het leven. We lachen met elkaar, er is plaats voor onze verdrietjes, we maken grapjes, we plagen elkaar soms en we leren de leerlingen om hun ruzietjes met elkaar op te lossen. Kortom we leren ze het leven en werken hard om samen de wereld een stukje mooier te maken. Op school word je mens en burger!

Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema's zijn een interessant vertrekpunt om te leren over burgerschapsthema's die direct aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Op onze school geven wij dit o.a. vorm door IPC (een aantal thema's hebben specifiek betrekking op actief burgerschap, bijvoorbeeld het thema Samenleven), debatlessen, het voeren van een dialoog, Rots & Waterlessen en natuurlijk door het aanleren van cognitieve vaardigheden. Met brede kennis (vanuit meerdere perspectieven kunnen kijken), kunnen leerlingen eigen attitudes ontwikkelen.
 

Democratie en hoe je dat leert

Het is belangrijk dat onze leerlingen leren om verschillende democratische principes toe te passen. Denk hierbij onder meer aan het oefenen met debatteren, rollenspellen en beargumenteren vanuit de tegenstander. Deze ervaringen op school zijn belangrijk, omdat ze van effect zijn op hoe leerlingen kijken naar de samenleving. Op school willen we onze leerlingen leren om te gaan met verschillen en deze verschillen positief te waarderen. Dit betekent dat we verschillen niet willen camoufleren, maar verschillen juist willen organiseren om leerlingen te leren hiermee om te gaan.