Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Op De Venen leer je "samen leven"


De Venen speelt een belangrijke rol in het verbinden van onze leerlingen met de samenleving. Onze school is een soort mini maatschappij waar onze leerlingen oefenen voor het het leven. We lachen met elkaar, er is plaats voor onze verdrietjes, we maken grapjes, we plagen elkaar soms en we leren de leerlingen om hun ruzietjes met elkaar op te lossen. Kortom we leren ze het leven en werken hard om samen de wereld een stukje mooier te maken. 

Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema's zijn een interessant vertrekpunt om te leren over burgerschapsthema's die direct aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren.  Op onze school geven wij dit o.a. vorm door IPC, debatlessen, Nieuwsbegrip en diverse vormen van gesprekstechnieken.
 

Democratie en hoe je dat leert

Het is belangrijk dat onze leerlingen leren om verschillende democratische principes toe te passen. Denk hierbij onder meer aan het oefenen met debatteren, rollenspellen en beargumenteren vanuit de tegenstander. Deze ervaringen op school zijn belangrijk, omdat ze van effect zijn op hoe leerlingen kijken naar de samenleving.