Engels

Engels

Engels vanaf groep 1


Op De Venen bereiden wij onze kinderen voor op de eisen van de snel veranderende wereld. Daar hoort een goede beheersing van het Engels en kennis van/en ervaring met internationale thema's bij. Daarom is de De Venen met trots een officiele Vvto-school (vroeg vreemde talen onderwijs).

De leerlingen van De Venen krijgen vanaf groep 1 tenminste één uur Engels in de week. In de groepen 1 en 2 werken wij met de methode 'My name is Tom'. 

Vanaf groep 3 werken wij met de methode 'Holmwoods'. De lessen vanaf groep 5 worden gegeven volgens de methodiek van 'flipping the classroom'. Dit wil zeggen dat de leerlingen vooraf al thuis kennismaken met de inhoud van de les. Vervolgens wordt er op school dieper ingegaan op de reeds opgedane kennis, en is er extra aandacht voor spreken, schrijven en luisteren. Instructie en verwerking worden als het ware omgedraaid.

Wij werken groepsdoorbroken op acht verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind uit groep 6 Engels kan volgen met kinderen uit groep 7 en 8, als dat aansluit bij zijn of haar niveau. Binnen ons systeem zijn wij in staat om leerlingen Engelse les te geven tot het niveau van de vierde klas voortgezet onderwijs.