Specialisten

Specialisten

Eigen expertise


Onderwijs is een gecompliceerd vak. Om aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te kunnen voldoen is het van belang dat er op onze school veel expertise aanwezig is. In verband hiermee hebben diverse  leerkrachten zich gespecialiseerd. Zo hebben wij de beschikking over:

- een rekenspecialist
- een taalspecialist
- snappetspecialisten (ICT)
- een intern begeleider voor begaafdenonderwijs
- een intern begeleider groep 1 t/m 5
- een intern begeleider groep 6 t/m 8
- een kindercoach
- een vakleerkracht gymnastiek (maandag t/m donderdag)
- IPC specialisten
- gedragsspecialisten