Communicatie

Communicatie

Het belang van goede communicatie

Een fijne basisschooltijd is een belangrijke basis voor het leven. In een ideale wereld bundelen ouders en leerkrachten hun beider expertise over het kind om die fijne tijd te realiseren. Ouders zijn immers expert als het gaat om het kind in de thuissituatie, leerkrachten weten alles over de ontwikkeling van het kind op school.

Om onze leerlingen goed te kunnen voorbereiden op het zelfstandig functioneren in de maatschappij is het van belang dat de school, de ouders en de leerlingen adequaat met elkaar communiceren.
Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen is in een school van groot belang. 

Binnen onze school ontvangen ouders wekelijks de schoolbel (nieuwsbrief van de school), een weekendmail van de leerkracht, worden er koffieochtenden georganiseerd, zijn er regelmatig thema-avonden en kunnen ouders en leerlingen ten allen tijde een afspraak maken met de leerkrachten, de specialisten en de directie.