Actief leren

Actief leren

Ontdekkend leren is actief leren


Op De Venen willen we kinderen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen leerproces. Via Snappet wordt hun groei zichtbaar voor de kinderen zelf, met Rots en Water worden ze zelfbewuster in sociale context en door ons geïntegreerde zaakvakkenonderwijs Blink Wereld ontwikkelen ze vaardigheden en kennis vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. 

Onderwijsverhaal van de toekomst
 

Snappet - Werken met tablets

Vanaf groep 4 beschikken onze leerlingen over een eigen tablet en werken wij met Snappet. Snappet is een app voor de vakken rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Via Snappet kunnen we het leren van het kind optimaal volgen en analyseren, en wordt het kind altijd op zijn of haar eigen niveau maximaal uitgedaagd
 

Rots en Water

Alle leerlingen krijgen Rots en Watertraining. De kinderen leren hierbij zowel weerbaarheid als positieve sociale vaardigheden. Tijdens de R&W lessen leren de leerlingen situaties in te schatten en passend gedrag toe te passen. 'Is het in deze situatie beter om sterk te blijven als een rots, of mee te bewegen als water?' De lessen worden gegeven door onze eigen leerkrachten die allen bevoegd zijn voor het geven van deze lessen.
 

Debatlessen 

Taalvaardigheden als luisteren, argumenteren, interpreteren, verwoorden, verplaatsen in andermans gedachten en samenvatten, komen allemaal bij elkaar in een debat. Al bij de jongste kleuters maken we bij De Venen een beginnetje met debatteren, door actief met elkaar te leren luisteren en verwoorden.  Vanaf groep 6 worden diverse debatvormen geïntroduceerd, zoals het ballondebat en 'Het Lagerhuis'.

In de hal op de eerste etage tussen de groepen 7 en 8 kunnen de kinderen bij onze debatwand elke dag met elkaar debatteren over actuele stellingen, met hun smartphone stemmen en hun mening uiten. Zo is het debat niet alleen een activiteit in de klas, maar een deel van onze schoolcultuur
 

Blink Lezen en Blink Wereld geïntegreerd

'Als je helemaal in een film wil opgaan, dan moet je niet steeds een stukje kijken. Dan moet je er goed voor gaan zitten en hem in één keer helemaal kijken.' En zo moet leren ook zijn. Dit is de visie van de methode Blink Lezen en Blink Wereld  geïntegreerd.
Op De Venen integreren wij daarom ons leesonderwijs en ons zaakvakkenonderwijs. De kinderen werken een aantal weken rond een thema waarbij alle zaakvakken als vanzelf aan bod komen. Ook de technisch leeslessen zijn passend bij deze thema's. 

Blink Wereld geïntegreerd gaat uit van de visie dat als je alle losse onderdelen (vakken) met elkaar verbindt, kinderen het grotere plaatje gaan zien. Een wereld die het waard is om zelf te gaan ontdekken, zelf ervaren en die nieuwsgierig maakt om zelf na te denken. 

De 5 uitgangspunten van Blink zijn:
  • Begrip van de wereld is de basis van taal-en leesontwikkeling.
  • Rijke thema's vormen het fundament voor kennis en vaardigheden.
  • Leren begint bij nieuwsgierigheid.
  • Leren doe je samen.
  • De leraar heeft een sleutelrol.


 

Leerplein

De Venen beschikt over een grote en een kleien aula. Beide aula's zijn ingericht als Leerplein. Hier kunnen de leerlingen experimenteren met materialen, opdrachten vanuit de groepen uitvoeren en werken aan hun creatieve talenten. Op het leerplein va de onderbouw is een onderwijsassistente aanwezig.