Actief leren

Actief leren

Ontdekkend leren is actief leren


Op De Venen willen we kinderen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen leerproces. Via Snappet wordt hun groei zichtbaar voor de kinderen zelf, met Rots en Water worden ze zelfbewuster in sociale context en door IPC ontwikkelen ze vaardigheden en kennis vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. 

Onderwijsverhaal van de toekomst
 

Snappet - Werken met tablets

Vanaf groep 4 beschikken onze leerlingen over een eigen tablet en werken wij met Snappet. Snappet is een app voor de vakken rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Via Snappet kunnen we het leren van het kind optimaal volgen en analyseren, en wordt het kind altijd op zijn of haar eigen niveau maximaal uitgedaagd
 

Rots en Water

Alle leerlingen krijgen Rots en Watertraining. De kinderen leren hierbij zowel weerbaarheid als positieve sociale vaardigheden. Tijdens de R&W lessen leren de leerlingen situaties in te schatten en passend gedrag toe te passen. 'Is het in deze situatie beter om sterk te blijven als een rots, of mee te bewegen als water?' De lessen worden gegeven door gecertificeerde R&W leerkrachten.
 

Debatlessen 

Taalvaardigheden als luisteren, argumenteren, interpreteren, verwoorden, verplaatsen in andermans gedachten en samenvatten, komen allemaal bij elkaar in een debat. Al bij de jongste kleuters maken we bij De Venen een beginnetje met debatteren, door actief met elkaar te leren luisteren en verwoorden.  Vanaf groep 6 worden diverse debatvormen geïntroduceerd, zoals het ballondebat en 'Het Lagerhuis'.

In de hal op de eerste etage tussen de groepen 7 en 8 kunnen de kinderen bij onze debatwand elke dag met elkaar debatteren over actuele stellingen, met hun smartphone stemmen en hun mening uiten. Zo is het debat niet alleen een activiteit in de klas, maar een deel van onze schoolcultuur
 

IPC

'Als je helemaal in een film wil opgaan, dan moet je niet steeds een stukje kijken. Dan moet je er goed voor gaan zitten en hem in één keer helemaal kijken.' En zo moet leren ook zijn, is het idee van International Primary Curriculum (IPC). Op De Venen geven wij al onze zaakvakken volgens deze IPC-methode. De kinderen werken een aantal weken rond een thema (bijvoorbeeld 'Dinosaurussen', 'Nederland Waterland' en 'Opgroeien'), waarbij alle zaakvakken als vanzelf aan bod komen. 

Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend, om de interesse van de kinderen te wekken. Bij een thema over vroeger gaan de kinderen bijvoorbeeld als archeologen aan de slag in de zandbakken op het plein. Dan volgt de kennisoogst in de klas. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Waar zijn ze nieuwsgierig naar? 

De leerkracht zorgt dat kinderen genoeg kennis meekrijgen om 'the big picture' te begrijpen. Tijdens de IPC-lessen is de leerkracht coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Zo biedt IPC een combinatie van relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter voorbereid worden op de complexiteit van de 21e eeuw.  Uiteindelijk wordt het nieuwe leren gevierd met een gezamenlijke afsluiting. Zo sloten de bovenbouwgroepen het thema 'Hoe leren wij' al eens af met een bezoek aan NEMO in Amsterdam. 
 

Leerplein

De Venen beschikt over twee grote aula's. Beide aula's zijn ingericht als leerplein. Hier kunnen de leerlingen experimenteren met materialen, opdrachten vanuit de groepen uitvoeren en werken aan hun creatieve talenten. Op het leerplein is deels een onderwijsassistente aanwezig.