Instroom nieuwe kleuters

Instroom nieuwe kleuters

Hoe werkt het?

Aanmelden van kleuters (en overige leerlingen) is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie, Ron de Bruijn of Maaike van Velzen.
 

Gesprek

Tijdens een orientatiegesprek krijgt u een rondleiding en informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, kunt u een aanmeldformulier invullen en inleveren bij de administratie. Het aanmeldformulier kunt u afhalen bij de administratie van onze school of hier downloaden. 
Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 

Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit wordt er contact opgenomen om informatie over uw kind op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school zullen wij altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige school besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij, bij zij-instromers, een onderwijskundig rapport op.
 

Kennismaken

Ongeveer drie weken voor de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een uitnodiging voor een koffieochtend. Tijdens deze koffieochtend krijgt u informatie over wat u kunt verwachten op de eerste schooldag van uw kind.
 

Instroommoment

Op de Venen zijn er vijf instroommomenten:
1. na de zomervakantie
2. na de herfstvakantie
3. na de kerstvakantie
4. na de voorjaarsvakantie
5. na de meivakantie

Bepalend voor het instroommoment is de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Valt dit moment tussen twee vakanties in, dan stroomt uw kind op de eerste dag na de eerstgenoemde vakantie in. Dit kan dus betekenen dat uw kind al vanaf 3 jaar en tien maanden op onze school wordt toegelaten.
Is uw kind in een vakantie jarig, dan stroomt hij/zij in op de eerste dag na deze vakantie.