Leerlingenzorg en begeleiding

Leerlingenzorg en begeleiding

We kijken wat kinderen nodig hebben
We stemmen ons onderwijs af op de behoefte van kinderen. We kijken wat ze nodig hebben om met plezier tot leren te komen. We trekken samen op met ouders in de ontwikkeling van hun kind en houden hen via onze communicatiekanalen goed op de hoogte. 
 

Wat we bieden

  • schoolondersteuningsteam, zie ons Schoolondersteuningsprofiel
  • leerlingvolgsysteem
  • kindercoach
  • logopedie
  • intern begeleiders (onderbouw, middenbouw, en bovenbouw, begaafdenbeleid)
  • rekenspecialist
  • taalspecialist
  • gedragsspecialist
  • specialist Digitale Geletterdheid

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Elke groep organiseert daarom aan het begin van elk schooljaar een informatieavond, en tijdens het jaar zijn er altijd verschillende tienminutengesprekken met de leerkracht. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers, opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind. 
 

Contact met de leerkracht

U kunt hier lezen welke contacten er met de leerkracht zijn.