Communicatie

Communicatie

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.
 

Contact met de leerkracht

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. 
 
Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van groep 1 t/m 8 uitgenodigd voor een 'start-gesprek' met als doel elkaar beter te leren kennen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. Het wordt zeer gewaardeerd als de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Ook nieuwe ouders van kleuters die beginnen bij ons op school, worden na ongeveer vier weken uitgenodigd voor een startgesprek.
 
Rapportgesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een verslag van de leerkracht, in februari en juli. Hierin worden de vorderingen van de kinderen in diverse vakgebieden aangegeven. Tevens worden de Cito-toetsuitslagen hierin vermeld. Naar aanleiding van dit verslag worden de ouders uitgenodigd om hier tijdens de 10-minutengesprekken op een avond over te spreken met de leerkracht.
 
Individuele gesprekken
Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard altijd van harte welkom. U kunt de leerkracht persoonlijk benaderen voor het maken van een afspraak of via de mail. 
 
Klassenouder
Aan het begin van elk schooljaar is het mogelijk dat er door de leerkracht een ouder gevraagd worden om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert, in overleg met de leerkracht, als tussen persoon tussen de groepsleerkracht en de ouders voor het organiseren van bepaalde activiteiten en biedt eventueel hulp bij activiteiten in de groep.


Informatievoorzieningen

Social Schools
Social Schools is een online platform.  Met Social Schools hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die op hun kind betrekking heeft. Met Social Schools is er nooit meer informatie 'zoek'.
Wij gebruiken Social Schools voor de wekelijkse nieuwsbrieven vanuit school en leerkracht. Tevens kunt u via Social Schools intekenen voor een tienminutengesprek. 
 
Jaarkalender
Op de website vindt u jaarlijks een uitgebreide jaarkalender en ons vakantierooster.
 
De Schoolbel
Elke week verschijnt de Schoolbel voor alle ouders. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten die op school plaatsvinden. Ook besteden we in de Schoolbel veel aandacht aan de verdere ontwikkeling van de school. 
 
Website 
Via de website van de school (www.obsdevenen.nl) geven wij een beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan.
 
Twitter en Facebook 
De Venen is actief op Twitter en Facebook!