Goed om te weten

Goed om te weten


Snoep tijdens schoolreisjes
Jaarlijks gaan al onze leerlingen op schoolreisje. Het is niet toegestaan om op deze dag snoep mee te nemen. De kinderen krijgen vanuit school op een versnapering aangeboden.
Overblijven op De Venen
Leerlingen die tussen de middag op school overblijven doen dit van 12.00 uur tot 12.25 uur in hun eigen groep bij hun eigen leerkracht. Indien er heel weinig kinderen in een groep overblijven, kunnen leerkrachten ervoor kiezen twee groepen samen te voegen. 
De eerste 15 minuten lunchen de kinderen gezamenlijk, de laatste tien minuten kan er een (educatief) filmpje gekeken worden op het digibord, bv. het jeugdjournaal of een voor de groep geschikte school-tv aflevering. Van 12.25 uur tot 12.50 uur spelen de leerlingen onder toezicht buiten op het schoolplein of in de speeltuin van de Moerweide. Op regenachtige dagen is het mogelijk dat wij hiervan wijken.