Hoe kunt u ons bereiken?

Hoe kunt u ons bereiken?

directie directie.devenen@stichtingklasse.nl
interne begeleiders ib.devenen@stichtingklasse.nl
interne begeleider meer- en hoogbegaafden s.vanrij@stichtingklasse.nl
administratie e.haas@stichtingklasse.nl
ouderraad  or.devenen@stichtingklasse.nl
medezeggenschapsraad
(reglement MR)
mr.devenen@stichtingklasse.nl