Tablets
 
Tablets

In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 maken de leerlingen gebruik van tablets. Dit doen zij als verwerking bij de vakken taal, spelling en rekenen.
                                                                                                              

Wij maken gebruik van de tablets van Snappet.   

Meer informatie over Snappet vindt u hier: https://snappet.org/