Plusklas
Plusgroep

De (hoog)begaafde kinderen vormen vanaf groep 4 één keer per week de plusgroep. Behalve aan cognitief uitdagende stof wordt er in de plusgroep ook gewerkt aan het ontwikkelen van goede leer- en werkstrategieën. De uitdagende verrijkingsleerstof komt tegemoet aan de hogere denkniveaus waarop begaafde leerlingen functioneren. Veelal zijn dit kinderen die het erg gemakkelijk afgaat op school. Zij moeten leren leren. Het is belangrijk dat ook deze kinderen soms tegen hun grenzen oplopen. Dat kan mooi in de plusgroep gerealiseerd worden.