Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken

Op onze school werken we handelingsgericht. Bij het handelingsgericht werken staan de kindbehoeften centraal. We vragen ons af wat voor deze leerling, bij deze ouders, in deze groep op deze school de beste onderwijsaanpak is. In onderstaand filmpje krijgt u een impressie van het handelingsgericht werken op groeps-, school- en stichtingsniveau.