Optimale resultaten
Optimale resultaten

Zoals volwassenen van elkaar verschillen, verschillen ook kinderen van elkaar. Karakter en aanleg zijn per kind anders. Kinderen houden van voetballen, zwemmen, computeren, rekenen, lezen etc. , of juist helemaal niet.
Ook heeft niet iedereen dezelfde talenten. Sommige leerlingen zijn heel talig, andere leerlingen hebben juist weer meer met rekenen. Kortom mensen en dus ook kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier.

Als school is het onze taak kinderen voor te bereiden op het optimaal functioneren in de maatschappij. Een maatschappij die iedere dag verandert en waar de antwoorden op de vragen van vandaag niet dezelfde zijn als de antwoorden op de vragen van morgen. We leiden kinderen op voor een toekomst en maatschappij die we nu nog niet kennen.

Uw kinderen, onze leerlingen zullen dus een lerend vermogen moeten ontwikkelen. Zij zullen in staat moeten zijn zelf de antwoorden te vinden op alle vragen die zij later nog tegen komen. Maar er moet ook een basis zijn waar ze altijd op terug kunnen vallen. Daarom hebben wij naast onze taak om deze lerende houding te ontwikkelen ook de taak om te zorgen voor een goede cognitieve basis.

 
Rekenen, taal, lezen, spelling etc. zijn nog steeds belangrijke vakken die de basis leggen voor een succesvol maatschappelijk functioneren. Daarom legt obs De Venen de lat voor deze vakken onverminderd hoog. Door een effectieve didactiek en goede monitoring streven wij naar een maximaal leerrendement bij onze leerlingen.

Voor een overzicht van onze leerresultaten verwijzen wij naar ons schoolportaal:

 
     Scholen op de kaart